Scholen en Kinderopvang

Speeltuin Binnenste Buiten is ook voor groepen toegankelijk. Bent u een basisschool, een buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal? En wilt u naar de speeltuin? Dat kan zowel binnen, als buiten de reguliere openingstijden. Als u buiten de reguliere openingstijden komt, dan heeft u de hele speeltuin voor uzelf. Dit is mogelijk op alle dagen behalve dinsdag, van 9.30 – 12.00 uur. Vanaf 12.00 uur gaat de poort ook open voor kinderen uit de buurt.

Binnen de reguliere openingstijden is het per 1 februari 2014 veranderd. Voor meer informatie kunt u de de brief lezen die wij aan onze meest bezoekende KDV en BSO hebben gestuurd. Heeft u de brief niet ontvangen? Geen ramp, de vouchers zijn aan te vragen bij de kiosk van de speeltuin. Voor alle duidelijkheid, dit geldt dus _niet_ voor extra vouchers. Daarvoor kunt u contact opnemen met het bestuur: bestuur@speeltuinbinnenstebuiten.nl.

Wat moet je doen?
Meldt u van te voren even aan. Dit voorkomt een te grote druk op de speeltuin. bel: 010 – 425 52 33. Of via bestuur@speeltuinbinnenstebuiten.nl. Om de speeltuin voor u en de gehele wijk 7 dagen per week toegankelijk te houden zijn wij genoodzaakt een kleine vergoeding te vragen voor het gebruik van de speeltuin. Daarom vragen wij u € 20,- per bezoekuur per groep.
Zo maken we het met elkaar mogelijk speeltuin in stand te houden!

Tot ziens bij ons in “Binnenste Buiten”